fbpx
Добрива для всієї країни
" alt="">

     Кукурудза – це найбільш урожайна зернова сільськогосподарська культура, яка має широке застосування у народному господарстві, зокрема для виробництва продуктів харчування, як високоенергетичний корм для тваринництва і птахівництва, як сировина для виробництва біопалива і біогазу, як сировина для фармацевтичної, хімічної та інших галузей промисловості.

    Підвищення врожайності зернової кукурудзи обумовлене застосуванням сучасних технологій, важливою складовою яких є системи удобрення. Наукові дослідження показують, що приріст урожайності від внесення добрив становить 30-50 %, звичайно, за умови застосування науково-обґрунтованих систем захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів та ефективних прийомів обробітку ґрунту.

     При цьому дуже важливо, щоб рослини із ґрунту і внесених добрив отримали всі потрібні макро- та мікроелементи для забезпечення належного росту та розвитку кукурудзи, для формування високої врожайності і необхідної рентабельності аграрного виробництва. Відомо, що на формування 1 тонни зерна сучасні гібриди кукурудзи виносять з ґрунту таку кількість поживних речовин: 24-32 кг азоту, 10-14 кг фосфору, 25-35 кг калію, по 6-10 кг магнію і кальцію, 3-4 кг сірки, 200 г заліза, 110 г марганцю, 85 г цинку, 14 г міді, 11 г бору, 0,9 г молібдену. Інтенсивність поглинання рослинами вищезазначених хімічних елементів є різною в залежності від етапу органогенезу культури.

     Слід пам’ятати, що норми внесення NPK залежать від запланованої врожайності сільськогосподарської культури, родючості ґрунту (за даними агрохімічних аналізів), гібриду, попередника, кількості залишених рослинних решток, системи обробітку ґрунту, запасів доступної вологи в метровому шарі та розрахунків можливої економічної ефективності застосування добрив.

    В умовах енергетичної кризи чергове зростання вартості енергоносіїв підвищує вартість мінеральних добрив, а це своєю чергою змушує аграріїв мінімалізувати їх закупівлю та використання. Тому на практиці багато виробників продукції рослинництва зменшують норми NPK, при цьому найчастіше відмовляються від основного удобрення кукурудзи, застосовуючи лише внесення у передпосівну культивацію азотних добрив та при посіві фосфоровмісних. Але навіть така спрощена система удобрення кукурудзи у більшості випадків є достатньо ефективною, оскільки за сприятливих погодних умов впровадження науково-обґрунтованих систем захисту рослин та обробітку ґрунту вона дає можливість отримати з 1 га до 10 – 15 т/га зерна.

    Необхідно зазначити, що метою передпосівного внесення азоту є забезпечення рослин кукурудзи цим важливим макроелементом протягом всього періоду росту та розвитку культури, зокрема і у фази, коли відбувається максимальне поглинання нітрогену.

    Мета припосівного удобрення інша – це внесення мінеральних добрив, у складі яких обов’язково є фосфор, як правило, у вигляді комплексних добрив (NР або NРК), інколи у формі суперфосфату, для росту та розвитку рослин впродовж перших етапів органогенезу кукурудзи. Тобто для старту життя рослинам кукурудзи насамперед потрібен фосфор, вміст якого в неудобреному ґрунті зазвичай є в недостатній кількості. Але рослинам, крім фосфору, потрібен також азот, калій, сірка, кальцій, магній та мікроелементи, зокрема цинк, які досить часто є лімітуючими факторами, особливо за низьких весняних температур. Тому дуже важливо, щоб за будь-яких погодних умов всі необхідні для молодих рослин хімічні елементи були у доступній формі. Оскільки хімічні елементи поглинаються кореневими системами у вигляді іонів (катіонів та аніонів), то саме від розчинності мінеральних добрив у ґрунтовому розчині залежить доступність хімічних елементів рослинам. Отже, якість мінеральних добрив характеризують не тільки їх хімічний склад, співвідношення елементів живлення, вміст діючої речовини, але й дуже важливою є їх інша властивість – це розчинність сполук, а значить, і доступність іонів рослинам.

     Слід зазначити, що можна правильно зробити всі необхідні розрахунки для визначення норм і доз NPK, внести ці поживні речовини в ґрунт в оптимальні строки, але при цьому не отримати очікуваного результату врожайності із-за низької якості добрив.

     Сьогодні на світовому ринку мінеральних добрив існує широкий асортимент агрохімічної продукції, серед якої вже добре відомими є добрива сербського виробництва Еlixir Zorka. В Україні офіційним представником цих сербських добрив є ТОВ «Еліксир Україна».

     Лінійка мінеральних добрив Elixir Zorka включає цілий ряд різних формуляцій, які за своїм вмістом макро- та мікроелементів, їх співвідношенням відповідають біологічним вимогам різних сільськогосподарських культур, зокрема і кукурудзи. Добрива зазначеної компанії, як показує практика, є досить ефективними, коли їх застосовують в основне удобрення, проте ці добрива проявили також високу результативність внаслідок припосівного внесення.

Чому добрива Elixir Zorka мають високу ефективність у випадку, коли їх вносять за допомогою сівалок при посіві кукурудзи?

      По-перше, тому що добрива Elixir Zorka у ґрунті мають надзвичайно високу розчинність, а отже, і доступність рослинам. Так, в залежності від формуляції їх розчинність відповідає наступним показникам: у воді від 60 до 95%, а у нейтральному розчині цитрату амонію від 80 до 100%. Таке явище обумовлено тим, що у складі добрив із фосфатів кількісно переважає найкраща за водорозчинністю та відповідно найефективніша його форма – це моноамонійфосфат (NH4H2PO4). Тому внаслідок внесення у ґрунт добрив Elixir Zorka рослини отримують найдоступнішу форму фосфору у вигляді аніону (H2PO4) ортофосфорної кислоти. По-друге, у добривах азот знаходиться тільки у вигляді катіону амонію (NH4+), який також добре доступний рослинам, навіть холодною весною, і при цьому ще й не вимивається опадами із ґрунту. По-третє, у складі добрив Elixir Zorka є від 10 до 35 % сірки (у перерахунку на SO3), яка відіграє важливу роль у формуванні рослинного білка та бере участь у багатьох біохімічних реакціях. Окрім цього, сірка також посилює інтенсивність засвоєння сільськогосподарськими культурами азоту із ґрунту та мінеральних добрив. По-четверте, водорозчинний калій, що є у складі більшості цих сербських добрив, також дуже потрібний рослинам кукурудзи на початкових фазах їх росту і розвитку, навіть на тих ґрунтах, що мають підвищений вміст цього хімічного елементу. По-п’яте, добрива Elixir Zorka мають й інші важливі для рослин кукурудзи макроелементи: наприклад, кальцій – насамперед для росту кореневої системи та магній – для процесу фотосинтезу. По-шосте, більшість добрив Elixir Zorka містять у своєму складі також два мікроелементи – це цинк та бор. Саме для рослин кукурудзи цинк – суперважливий, адже із-за нестачі у ґрунті він часто є лімітуючим фактором, особливо на ранніх етапах росту та розвитку культури.

     Проте ефективність припосівного внесення добрив залежить не тільки від їх хімічного складу, але й від розміру гранул. Слід зазначити, що мінеральні добрива Elixir Zorkа виготовляють у вигляді макрогранул (2-5 мм) та мікрогранул (0,5-1,2 мм).

       Припосівне застосування макрогранульованих добрив забезпечує їх локальне внесення на відстань 2-5 см від насінин сільськогосподарської культури. Новим та більш ефективним є ультралокальне стартове внесення мікрогранульованих добрив – невеликої кількості поживних речовин, яку розташовують безпосередньо біля насіння.

      Ефективність припосівного локального та ультралокального внесення мінеральних добрив Elixir Zorka під кукурудзу на зерно в умовах Полісся, Лісостепу та Степу України, представлено в таблиці 1.

Таблиця 1. Вплив припосівного внесення добрив Elixir Zorka на врожайність кукурудзи на зерно у різних ґрунтово-кліматичних зонах України, за результатами польового та виробничих дослідів, 2018-2021 роки.

N  п/п

Назва господарства та його адреса

Рік

Площа облікової дділянки, га

Добриво Elixir Zorka

Доза внесення, кг/га ф.в.

Врожайність, т/га

На контроль-ній ділянці  (без добрив)

На ділянці із добривами Elixir Zorka

Приріст,

т/га

%

1.

ТОВ”Агрикор Холдинг” (входить в структуру агрохолдингу “Агрейн»), с.Володькова Дівиця, Чернигівська область

2018

6

Nutrimap

NP 10-40

100

9,56

11,30

1,74

18,2

2.

ТОВ «Хмільницьке» (входить до агрохолдингу «Астарта»), с.Війтівці, Вінницька область

2018

5

Nutrimap NP 10-40

100

8,40

11,1

2,70

32,1

3

Агрохолдинг «Укпромінвест-агро», с.Мовчанівка, Житомирська область

2018

7,8

Nutrimap

NP 10-40

100

13,43

14,89

1,46

10,9

4.

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, с.Бохоники, Вінницька область

2020

0,005

Nutrimap

NP 10-40

100

12,40

14,20

1,80

14,5

5.

ТОВ «Колос»,

с.Вишневе, Одеська область

2021

2,5

Nutrimap

NP 10-40

80

7,0

8,4

1,4

20,0

6.

ТОВ «Хмільницьке» (входить до агрохолдингу «Астарта»), с.Війтівці, Вінницька область

2018

5

Basic NPK

6-24-12

100

8,40

10,1

1,70

20,2

7.

ТОВ”Агрикор Холдинг” (входить в структуру агрохолдингу “Агрейн»), с.Володькова Дівиця, Чернигівська область

2018

6

Basic NPK

6-24-12

100

9,56

11,18

1,62

16,9

8.

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, с.Бохоники, Вінницька область

2020

0,005

Basic NPK

6-24-12

100

12,40

13,30

0,90

7,3

9.

ТОВ «Колос», с.Вишневе, Одеська область

2021

2,5

Basic NPK

6-24-12

80

7,0

8,4

1,4

20,0

10.

ТОВ”Агрикор Холдинг” (входить в структуру агрохолдингу “Агрейн»), с.Володькова Дівиця, Чернигівська область

2018

10

Supеr Start

NP 10-35

25

10,30

12,56

2,26

21,9

11.

ТОВ «Астарта Прихоролля» (входить до агрохолдингу «Астарта»),  с.Петрівці, Полтавська область

2018

5

Supеr Start

NP 10-35

30

8,8

9,5

0,7

8,0

12.

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, с.Бохоники, Вінницька область

2020

0,005

Supеr Start

NP 10-45

30

12,40

13,35

0,95

7,7

Примітка.* Польовий дослід в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН закладено у 3-х кратній повторності, площа облікової ділянки 50 м2, контроль – у передпосівну культивацію внесено 200 кг/га у ф.в. карбаміду, в інших варіантах, крім зазначеної дози карбаміду, застосовувалося припосівне внесення добрив відповідно до схеми експерименту.

    Польовий та виробничі досліди, що проводилися протягом 2018-2021 років у різних ґрунтово-кліматичних зонах України, дають підстави стверджувати: на ґрунтах з підвищеним та високим вмістом калію при посіві кукурудзи варто вносити добриво Elixir Zorka Nutrimap NP 10-40+2,5%СаО+10%SO3+0,1%Zn, яке забезпечує суттєве зростання врожайності зерна. Так, припосівне внесення 100 кг/га цього добрива у фізичній вазі призвело до приросту зерна кукурудзи від 1,46 до 2,70 т/га або 10,9-32,1 % у порівнянні з контролем (без добрив). Окрім цього, локальне застосування при посіві зазначеного добрива, яке містить 40% Р2О5, в значній мірі компенсує відсутність важливого в умовах енергетичної та економічної кризи технологічного заходу – основного удобрення фосфором.

     Водночас внесення при посіві 100 кг/га у фізичній вазі іншого макрогранульованого добрива Elixir Zorka Basic NPK 6-24-12+2,5%СаО+12,5% SO3+0,05%Zn також призвело до збільшення врожайності зерна кукурудзи на 0,90-1,70 т/га або 7,3-20,2 %. А використання у 2021 році в умовах ТОВ «Колос» (с. Вишневе Одеської області) зменшеної дози цього добрива – 80 кг/га у ф.в. – забезпечило у порівнянні з контролем (без внесення добрив) приріст зерна кукурудзи на 1,4 т/га (20,0 %).

     Мікрогранульовані сербські добрива Elixir Zorka Super Start NP 10-35 +2%МgO+12,5%SO3+2%Zn та Super Start NP 10-45+12%SO3+1%Zn створені лише для ультралокального застосування, їх вносять при посіві сільськогосподарських культур (сівалкою, обладнаною аплікаторами) у дозі 25-30 кг/га у фізичній вазі для забезпечення рослин поживними хімічними елементами на початкових етапах їх росту та розвитку. Важливо зазначити, що цей удосконалений сучасний елемент агротехнології використовується у багатьох країнах світу, особливо в США, Канаді, країнах ЄС, а в останні роки також набув значного поширення і в Україні.

      Ультралокальне внесення мікрогранульованих добрив Elixir Zorka має ряд переваг. По-перше, сприяє точному дозування та рівномірному розподілу добрив з метою повного і швидкого засвоєння поживних речовин кореневими системами рослин. Наприклад, мікрогранули у порівнянні з макрогранулами при однаковій дозі їх внесення забезпечують більше ніж у 20 разів кращий розподіл поживних сполук у ґрунті. По-друге, внесення мікрогранульованих добрив безпосередньо до кожної насінини сприяє швидшому і кращому контакту необхідних хімічних елементів, особливо фосфору, із новоутвореними коренями.

        Як показали досліди, що були проведені у 2020 році в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН, у порівнянні з контролем ультралокальне внесення мікрогранульованих добрив Elixir Zorka Super Start NP 10-45 забезпечувало не тільки швидший ріст рослин кукурудзи, але й також їх розвиток (Фото 1). Результати виробничих досліджень виявили, що застосування зазначених стартових мікрогранульованих добрив у різних грунтово-кліматичних умовах України сприяло приросту зерна кукурудзи на рівні 0,70-2,26 т/га або 7,8-21,9 %.

      Проте слід розуміти: внесення при посіві 25-30 кг/га у фізичній вазі мікрогранульованого добрива Super Start NP 10-45+12%SO3+1%Zn (це лише 11,3-13,5 кг/га фосфору у діючій речовині) не може бути співмірною величиною у порівнянні із виносом та потребою у цьому елементі для формування високого врожаю. Тому значно вищого ефекту від ультралокального застосування мікрогранульованих добрив можна отримати лише у тому випадку, коли у системі удобрення культури передбачено також внесення макрогранульованих фосфоровмісних сполук в основне удобрення.

Фото 1. Польовий дослід, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, 2020 рік.

Ліворуч – контроль (передпосівне внесення 200 кг/га у ф.в. карбаміду), рослини кукурудзи відстають у рості та розвитку (5 листочків). Праворуч – рослини кукурудзи (передпосівне внесення 200 кг/га у ф.в. карбаміду + припосівне удобрення 30 кг/га у ф. в. Super Start NP 10-45) мають значно кращий ріст та розвиток (6-7 листочків).

Таким чином, за результатами проведених протягом 2018-2021 років польового та виробничих дослідів у різних ґрунтово-кліматичних зонах України (Полісся, Лісостеп та Степ) із вивчення ефективності припосівного внесення під кукурудзу сербських комплексних мінеральних добрив Elixir Zorka можна зробити наступні висновки:

  1. На ґрунтах, які мали підвищений та високий вміст калію, де не проводилося основне удобрення фосфоровмісними та калійними сполуками, застосування 100 кг/га у фізичній вазі макрогранульованого добрива Nutrimap NP 10-40+2,5%СаО+10%SO3 +0,1%Zn збільшило врожайність зерна на 1,46-2,70 т/га (або на 10,9-32,1%), а використання у такій же дозі макрогранульованого добрива Basic NPK 6-24-12 +12,5%SO3+2,5%СаО+0,05%Zn призвело до зростання врожайності зерна на 0,90 – 1,70 т/га (або 7,3-20,2 %).
  2. На ґрунтах із підвищеним та високий вмістом калію ультралокальне застосування 25-30 кг/га у фізичній вазі мікрогранульованих добрив Super Start NP 10-35+2%МgO +12,5%SO3+2%Zn та Super Start NP 10-45+12%SO3+1%Zn забезпечило приріст зерна на рівні 0,70-2,26 т/га (або 7,8-21,9 %). Для ще більшого зростання врожайності цієї культури, крім ультралокально стартового добрива, дуже важливо в основне удобрення вносити макрогранульовані фосфоро- та калійвмісні добрива.

Замовити дзвінок

Залиште ваші контактні дані нижче і наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом

    Замовлення доданий в кошик

    Ви можете перейти в кошик і оформити ваше замовлення або продовжити ваші покупки

    Перейти в корзину Продовжити покупки